Destinasjon Drammen

 

Destinasjon Drammen AS arbeider for å bidra til økt antall besøk i Drammen og Drammensregionen generelt både med tanke på dagsturisme og weekend-turisme samt opplevelsesorientert besøk.

Destinasjon Drammen skal være et samlet organ for besøksnæringen, igangsette og samordne aktiviteter samt utvikle og koordinere markedsføringstiltak for å øke antall kurs- og konferanser i Drammen.

 

 

null

Tom Søgård

Daglig leder Destinasjon Drammen AS

Tlf: +47 906 09 992
tom@bvd.no

null

Mari Tandberg

Prosjektleder Destinasjon Drammen AS

Tlf: 962 39 228
mari@bvd.no