Omdømmeprosjekt Drammen står bak drammen.no.

Prosjektet består av mange partnere. Omdømmeprosjektet har 78 partnere per november 2012.

Les mer om partnerne her.


          Ikon: Lettskyet 
Drammen 6°

Blomster

Gartner’n Blomster CC
CC Varehus
32 83 35 95
 
Mester Grønn
Brandtenborggt. 1, Brakerøya
32 22 96 19
 
Mester Grønn
Gulskogen Senter
32 22 96 18
 
Mester Grønn
Torget Vest
32 22 96 91
 
Mester Grønn
Union Brygge
32 22 96 85
 
Solstad Gartneri
Engene 12
32 83 83 38