Omdømmeprosjekt Drammen står bak drammen.no.

Prosjektet består av mange partnere. Omdømmeprosjektet har 78 partnere per november 2012.

Les mer om partnerne her.


          Ikon: Lett regn 
Drammen 6°
Nofas
Nofas
Nofas hjelper flere av Norges mest spennende bedrifter med finansiering til deres forsknings-, teknologi- og innovasjonsprosjekter.

Besøks- og postadresse:
Schwenckegata 1, 3015 Drammen

Tlf.: 32 22 10 40
Faks: 32 22 10 50

E-post: post@nofas.no

 

Nofas

Nofas er et rådgivende selskap med høy kompetanse innen et bredt spekter av teknologiske fagområder. Vårt mål er å bidra til økt verdiskapning i Norge ved å hjelpe våre klienter med å realisere og lykkes med deres forskning, utvikling og innovasjon.

Vi har utviklet oss til å bli et betydelig kompetansehus, og vår unike kombinasjon av teknologisk og kommersiell kompetanse gjør oss ledende i vår bransje.

www.nofas.no