Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Byen Vår Drammen skal ta et synlig samfunnsansvar og overholde myndighetenes og egne krav til miljøpåvirkning. Vår miljøpolicy er utarbeidet for å beskrive hvorfor, hvordan og sammen med hvem miljøarbeidet utføres. Vi har også målsetninger om at det skal at arbeidsmiljøet som oppleves som både trygt og trivelig av våre ansatte. Vår miljøpolicy og vår overordnete målsetting for helse, miljø og sikkerhet er tilknyttet Byen Vår Drammens bærekraftsplakat.

 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2020

  1. Vi skal redusere sykefraværet med 1,0 %
  • Tiltak: For å fremme faglig og personlig utvikling skal hver av de ansatte i år ha mulighet for å gå på et kurs på et selvvalgt tema for å bedre arbeidsutførelsen.
  1. Vi skal redusere energibruket med 5 %
  • Tiltak: Bytte ut lysarmaturene til LED belysning med bevegelsessensorer.
  1. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30 % og redusere papiravfallet med 10 %.
  • Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning.
  1. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 10 %
  • Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.

 

Bærekraftsplakaten BVD

Utskriftsvennlig statistikk – Byen vår Drammen – Miljøfyrtårn