Omdømmeprosjekt Drammen står bak drammen.no.

Prosjektet består av mange partnere. Omdømmeprosjektet har 78 partnere per november 2012.

Les mer om partnerne her.


          Ikon: Klarvær 
Drammen 15°