Destinasjon Drammen

 

Destinasjon Drammen AS er et samlet organ for besøksnæringen i Drammen. Vi igangsetter og samordner aktiviteter, samt utvikler og koordinerer markedsføringstiltak for å øke antall konferanser og events i Drammen.

Destinasjon Drammen AS arbeider for å bidra til økt antall besøk i Drammen og Drammensregionen generelt både med tanke på dagsturisme og weekend-turisme, samt opplevelsesorienterte besøk.

 

 

null

Nina Tollefsen

Leder Destinasjon Drammen AS

Tlf: +47 949 71 901
nina@bvd.no