Drammen Historielag fyller på med kulturminneskilt

Foto: Drammen Historielag

Kulturminner er en viktig del av vår kulturarv og historie. Rundt om i byen vår ser du de blå informative og dekorative kulturminneskiltene, som viser at de har verdi som kilder til kunnskap, opplevelse og bruk. I løpet av våren skal 18 nye skilter opp i Drammen sentrum, se oversikten nederst i artikkelen.
Drammen Historielag ble stiftet 24. mars 1980 og har som formål å vekke interesse og skape forståelse for vårt lokalsamfunns historie. Laget vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag.
De tilbyr også byvandringer i Drammen med guide. Oversikt over byvandrings kart finner du på deres nettside.

– Vi ønsker å gjøre drammenserne stolte av byen sin, for det er det all grunn til. At byen har en vakker beliggenhet, kan vi se med det blotte øyet, men for å bli kjent med tidligere generasjoners liv og virke, trenger vi både å lytte og lese. Hele byen er således vårt museum.
Vi har montert utstillinger, bl.a. av gjenstander «Made in Drammen», en gammel telefonsentral, fotogalleri med bilder fra Drammen og Norges eldste komplette barber-og frisørssalong.
Vi har foreløpig åpent for publikum en søndag i måneden.

Mer info finner du her www.drammenhistorielag.no

Historielaget fyller på med kulturminneskilt i Drammen. Her er oversikten over skiltene som er i produksjon for 2020:                                                                                                                           
 

Arups gate 1

 

CLAUS TRONDSENS

STIFTELSE

 

BYENS ELDSTE LEGAT

SOSIAL BOLIGSTIFTELSE

ETABLERT 1673

AV KJØPMANN CLAUS TRONDSEN

BYGNING OPPFØRT 1873

ARKITEKT

CARL M. RIIBER

 

Bergstien 24

 

OVERLEGEBOLIGEN

 

OPPFØRT 1915

FOR DRAMMENS SYKEHUS

NYBAROKK STIL

ARKITEKT

CHRISTIAN FR. ARBO

 

FREDET

 

Bergstien 55

 

BERGSTIEN 55

 

OPPFØRT 1936

FOR TANNLEGE PETTER EK

ARKITEKT NILS BOYE

HOVEDKVARTER FOR

GESTAPO 1943-45

 

Fagerlia 30

 

FJELLHEIM

 

OPPFØRT 1868-70

I ROMANTISK KLASSISISME

 BOLIG FOR ORDFØRER OG

KJØPMANN JACOB BORCH

ARKITEKT

EMIL VICTOR LANGLET

 

Grønland 86

 

ØVRE SUND

 

ELLER LIERSUND

HISTORISK FERGESTED

FAST FERGEFORBINDELSE

FRA MIDTEN AV 1500-TALLET

FERGEMANN

HENNING WALENTIN

LA NED OVERFARTEN 1955

 

Hans Tordsens gt. 12 TANGEN KAPELL

 

OPPFØRT 1876

GRAVKAPELL NYGOTISK STIL

TEGNET AV BYINGENIØR

HALVOR HEYERDAHL

GLASSMALERI AV

ERLING CLAUSEN

 

Hauges gate 46

 

EVJENGÅRDEN

 

Rømers vei 11 KREMATORIET

 

VESTRE DEL OPPFØRT 1927

I BETONG IBLANDET KORKISOLASJON

BYARKITEKT ALF BUGGE

ØSTRE DEL OPPFØRT 1956

BYARKITEKT

ASMUND GULDEN

 

Svelvikveien 61

 

NØSTED BRUK

 

GRUNNLAGT 1875

WALLBOARDFABRIKK

OPPFØRT 1926-72

PRODUSERTE

NØSTEX TREFIBERPLATER

NEDLAGT 1976

 

Tollbugata 16 LANGEGÅRDEN

 

OPPFØRT PÅ 1600-TALLET

BOLIG I

1720-ÅRENE FOR

AMTMANN JUST MUST

HANDELSGÅRD 1782-1872 FOR

PEDER SØBERG & JENS LANGE

CHRISTENSEN & CO. 1923-2000

 

Tomtegata 36

 

P. CHRISTENSEN

TRICOTAGE

 

ETABLERT 1892

FLYTTET TIL DRAMMEN 1907

700 ANSATTE I1930-ÅRENE

NEDLAGT 1966

CASH & CARRY KJØPESENTER

FØRSTE I NORGE 1968

 

Wergelands gate 10 DAMPSENTRALEN

 

OPPFØRT 1910 FOR

DRAMMENS ELEKTRISITETSVERK

KRAFTRESERVE FOR

GRAVFOSS KRAFTVERK

ARKITEKT

HERMAN M. BACKER

 

Øvre Storgate 37 WRIEDTS

BRYGGERI

 

OG MINERALVANDFABRIK

ETABLERT 1858

CHRISTIAN OG GUSTAV WRIEDT

KJENT FOR SIN GODE ØLKJELLER

FAMILIEN LILLOE 1914-58

OPPKJØPT OG NEDLAGT 1958

 

Øvre Storgate 47

 

MOSSEGÅRDEN

 

OPPFØRT 1839

HANDELSGÅRD FOR

BRENNERIEIER ABRAHAM MOSS

DRAMMENS DESTILLATION 1874-1916

PRODUSERTE

DRAMMENS AQUAVIT

LAGRET I

BYENS STØRSTE SJØBU

 

Øvre Storgate 53

 

BRODERSENGÅRDEN

 

OPPFØRT 1839

TOBAKKSSPINNERI OG

HANDELSGÅRD FOR

BRENNERIEIER NILS BRODERSEN

BRODERSENS DESTILLATION 1864-1916

PRODUSERTE AQUAVIT NO. 1

Øvre Storgate 82

 

SKOLEHUSET

I GROPA

 

FATTIGSKOLE

OPPFØRT 1841 FOR

BRAGERNES

ALLMUESKOLEDISTRIKT

NEDLAGT 1860

 

Øvre Strandgate 2

 

POSTHUSET

 

POST- OG TELEGRAFBYGNING

OPPFØRT 1938

FOR TELEGRAFVERKET

HOVEDPOSTKONTOR 1938-1991

RIKSARKITEKT HANS FREDRIK

CRAWFURD-JENSEN M.FL.

 

Gamle Kirke plass 2  

 

BETHESDA

 

SOSIAL STIFTELSE FOR

GAMLE OG SYKE MENN OG KVINNER

ETABLERT 1884 AV LAURA MÜLLER

DONASJON FRA THEA HAUG

DRAMMEN

KOMMUNE FRA 1937