Nå åpner de kommunale isbaner for publikum igjen

Fra og med fredag 8. januar åpnes de kommunale isbanene for publikum igjen.
Smittevernrådet i Drammen kommune har vurdert situasjonen rundt uorganisert aktivitet ved de kommunale idrettsarenaene og mener anleggene kan tas i bruk så lenge de ordinære smittevernreglene følges. For å bidra til at smittevernregler overholdes, og sikre en forsvarlig bruk, vil det bli satt inn eksternt vakthold som vil ambulere på anleggene, skriver Drammen Kommune.

• Husk å ta hensyn både til seg selv og andre, og påse at det holdes minst én meter avstand under utendørsaktiviteten.
• Bli hjemme dersom du er syk.

Organisert trening gis samme adgang som tidligere ved at arrangøren sørger for at smittevernregler følges.

Kilde: Drammen Kommune