Elvefestivalen

Elvefestivalen er årets store høydepunkt i Drammen.

Programmet er meget variert og her vil både barn, ungdom og voksne finne små og store arrangementer tilpasset sin aldersgruppe. Det er lagt vekt på mangfold og en inkluderende folkefest. Det arrangeres en rekke konserter inne og ute på de forskjellige scenene og serveringsstedene rundt om i sentrum. Samtidig tas elven og elvebreddene i bruk til spektakulære og varierte vann-aktiviteter. Festivalarenaen strekker seg fra broen Ypsilon, langs elvebredden på begge sider og helt ned til og med Holmennokken. Nesten alle aktivitetene er gratis, bortsett fra konsertprogrammet på Gamle Kirkeplass og åpningskonserten på Union.

Velkommen til Elvefestivalen!

Gamle Kirkeplass Drammen
Få veibeskrivelse