Ypsilon

Prisbelønnet gangbro setter sitt særpreg på bybildet

Ypsilon har i løpet av de få årene den har eksistert allerede fått status som kjennemerke og er byens stolthet. Gangbroen fra 2007 knytter sammen den nye Kunnskapsparken på Grønland i Drammen med byparken på Bragernes, og har fått navnet «Ypsilon» på grunn av sin spesielle form – fra lufta ser den ut som en Y. På folkemunne kalles den derfor «Y-brua». Brua har ett landfeste på Strømsøsiden og to på Bragernessiden. Prosjektet er et spleiselag mellom Union Eiendomsutvikling AS, Drammen kommune og Kunnskapsparken AS.

Broen er tegnet av Arne Eggen Arkitekter AS., landskapsarkitekt var Multiconsult (nå LINK landskap). Lysdesign ved Kaare Skallerud A.S.

Ypsilon vant forskjellige priser:

  •  2008: «European Steel Bridges Award», hedrende omtale av juryen for Statens byggeskikkpris
  • 2008: Drammen kommunes pris for god byggeskikk
  • 2009: Norsk Stålkonstruksjonspris

Drammen har i tillegg fire andre bruer i aktivt bruk: Bybrua, Motorveibrua, Øvre Sund bru, Jernbanebrua og Holmenbrua.

360 video

Øvre Strandgate 3018 Drammen
Få veibeskrivelse
Øvre Strandgate 3018 Drammen
Få veibeskrivelse