Drammen Museum med ny utstilling : Hverdagshest og høytidshest


Velkommen til åpning av utstillingen Hverdagshest og høytidshest
onsdag 9. september kl. 17.00 – 19.00
I tusenvis av år har hesten vært en del av menneskenes hverdag, og like lenge har den deltatt i deres høytidsfeiringer. Verden over har hesten trukket plogen på åkeren og tømmerstokken i skogen – men også vognen med brudekisten og sleden med den døde.

I en ny fast utstilling anskueliggjør vi disse to sidene ved bondens hest. Det skjer i Villandstallen på Hallingtunet. I første etasje møter vi hverdagshesten, i andre etasje høytidshesten under feiringen av livets to store overganger.
Villandstallen ble reist i Hol i Hallingdal for 300 år siden, og 200 år senere gjenreist på Drammens Museum. Utstillingen markerer således også stallens 300-årsjubileum.

Utstillingen er kuratert av dr.philos. Mikkel B. Tin, sjefskonservator ved Drammens Museum, og realisert i samarbeid med arkitekt og smed Eskil Tin.

På grunn av koronasituasjonen vil dørene åpnes kl 17.00 slik at vi kun har et begrenset antall inne i utstillingen om gangen.

Åpningstalene vil foregå kl. 18.00 og det vil foregå utendørs på Hallingtunet

Kulturminnedagene 2020
Museumsforeningen holder Kiærpaviljongen åpen onsdag 9. september.

Vår lokalhistoriske utstilling i Sjøboden ved Gulskogen om Drammenselva og dens betydning for byens næringsliv er åpen daglig kl. 11.00 – 15.00 fra 5. – 13. september med tospråkelige museumsverter tilstede.

I samarbeid med Fortidsminneforeningen blir det holdt to kurs på Friluftsmuseet på Bragernesåsen i uke 37. Det ene kurset er for lokale/ regionale håndverkere som ønsker mer erfaring med tradisjonshåndverk og omfatter reparasjonslaft. Kurset skal foregå på Numedalstunet. Det andre er innføring i stolpekonstruksjon (for elever fra Åssiden vgs). På dette kurset skal de sette opp en stolpekonstruksjon på Skysstunet mellom Vikebygningen og Verkstedet.