Vi er Byen Vår Drammen!

Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Byen Vår Drammen AS er et uavhengig aksjeselskap som eies av rundt 200 bedrifter og Drammen kommune i fellesskap. Selskapet jobber til beste for Drammen generelt og Drammen sentrum spesielt.

Selskapet ble etablert i 1992 og er i dag et lite «konsern» med Byen Vår Drammen AS som morselskap for datterselskapene Destinasjon Drammen AS og Arrangement Drammen AS. Byen Vår Drammen som selskap har fokus på sentrum, omdømmebygging og bylivsutvikling, Destinasjon Drammen tar seg av destinasjonsarbeidet samt møter og konferanser, mens Arrangement Drammen vil være selskapet som organiserer alle arrangementer vi er involvert i.

Vi er i dag seks ansatte som sammen med mange prosjektmedarbeidere og frivillige jobber med å gjennomføre spennende aktiviteter og arrangementer, utvikle et attraktivt sentrum, skape mer byliv, tiltrekke flere besøkende og bidra til et levende næringsliv i Drammen.

FORMÅL og Fokusområder

Byen Vår Drammen skal bidra til økt aktivitet, mer byliv og flere besøkende i Drammen  generelt og sentrum spesielt. Våre fokusområder er:

Bylivsutvikling: Eierskap og ledelse av «Bylivsprogrammet». Gjennomføring av byutviklingsprosjekter.

Sentrum: aktiviteter, kampanjer, sentrumsutvikling og samarbeid med butikker, restauranter, eiendomsselskaper og annet næringsliv.

Omdømmebygging: prosjektledelse av «Omdømmeprosjekt Drammen», markedsføring av Drammen, stimulere til økt tilflytning og næringsetablering

Byarrangementer: «Arrangement Drammen AS»; planlegging og gjennomføring av Elvefestivalen, Globus, World Cup, Midt i Drammen, Idrett for alle m.v.

Besøksnæringen: «Destinasjon Drammen AS«; utvikling og markedsføring av Drammen som destinasjon, arrangør av møter og konferanser

Citypuls

Den perfekte gaven å gi og få!

Citypuls utstedes på den verdien du ønsker (minimum kr 100, max kr 10.000). Grunnet skatteregler kan Citypuls ikke veksles i kontanter. Citypuls er gyldig i to år fra utstedelsesdato. Ingen gebyrer. Gavekortet med omslag og konvolutt koster 20 kroner å kjøpe.

Kontakt oss

Byen Vår Drammen AS har sentral beliggenhet på gateplan i Drammen sentrum.
Adressen er: Thams gate 5, 3016 Drammen (inngang fra Rådhusgata, på hjørnet ved Vinmonopolet på Bragernes)

Firma epostadresse: post@bvd.no

null

Tom Søgård

daglig leder

mobil: 906 09 992,
mail: tom@bvd.no

null

Helle-Stine Høvås

sentrumsleder

mobil: 900 63 931
mail: helle@bvd.no

null

Nina Tollefsen

Leder Destinasjon Drammen AS

Tlf: +47 949 71 901

null

Louise Winness Prestgard

Prosjektleder Arrangement Drammen AS

mobil: 40412730
mail: louise@bvd.no

null

Rune Henning Olafsen

Prosjektleder Intern Service

Mobil: +47 463 19 864
Mail: rune@bvd.no

 

BLI MEDLEM OG AKSJONÆR

Driver du butikk eller spisested, er gårdeiere eller eiendomsutvikler eller driver annen næringsvirksomhet i Drammen? Bli medlem og aksjonær i Byen Vår Drammen! Vi er i dag nesten 200 bedrifter som bidrar i felleskapet om å utvikle Drammen til en enda mer levende og attraktiv by.