Spiraltunnelen åpner offisielt

Spiralen har gjennomgått en stor oppgradering, som både er synlig og usynlig for det blotte øye. Lørdag 12.12. blir lyset slått på, og kanskje har det flyttet inn noen gamle kjenninger?

Foto: Drammen Kommune

Klokken 12.00 den 12.12.2020 åpner Spiraltunnelen offisielt. Da er den så og si ferdig oppgradert og har fått spennende installasjoner på plass. Til de første som kjører i tunnelen vil det vanke en overraskelse.

Mye av arbeidet som er gjort vil ikke synes særlig godt, som blant annet drenering, fjellbolting og frostsikring. Noe av det som vil være synlig, er lyseffekter som vil variere i løpet av dagen, og året, skriver Drammen Kommune på sine sider.

Gjensyn med gamle troll
Brage spiraltroll har flyttet til barnehagen på Spiraltoppen. Dette gjør at trollene, som var i Spiraltunnelen i 1961, får flytte hjem igjen. Trollene er aktive på natten og sporene etter dem finnes rundt i hele tunnelen. Siden troll ikke tåler dagslys – for da sprekker dem – vil de bli lyssatt, slik at alle kan se dem når man kjører forbi.

Synlige og usynlige forbedringer
•Sikring med bolter og sprøytebetong
•Vann- og frostsikring på områdene det renner mest vann
•Nytt overvann- og drensystem, samt banketter med teknisk infrastruktur
•Brannventilasjon
•Oppsetting av tre tekniske bygg som leverer strøm og styring
•Ny belysning, ledelys, nødnett, nødstasjoner og nødstrøm
•Tunnelen overvåkes av veitrafikksentralen
•Havarinisjer etableres og utvides
•4G-mobildekning, klargjort for 5G

Kilde: Drammen Kommune